Disclaimer

Disclaimer DMBF

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en de Dutch Muay Boran Foundation deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. De Dutch Muay Boran Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan de Dutch Muay Boran Foundation en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

De Dutch Muay Boran Foundation is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. De Dutch Muay Boran Foundation doet haar uiterste best om content geplaatst door derden te controleren en zo nodig direct te verwijderen.

You are here: Home Disclaimer